Głębia wiary.

“Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”.
Duc in altum! Dziś te Jezusowe słowa kieruję do każdego i każdej z was Wypłyń na głębię!
Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie, i na nowo wypłyń na głębię!
Odkryj głębie własnego ducha. Wnikaj w głębie świata.
Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj Mu i podejmij swą życiową misję
Ludzie nowego wieku oczekują twojego świadectwa.
Nie lękaj się!  Wypłyń na głębię! – jest przy tobie Chrystus”

„Gdy przed Kościołem otwiera się nowy etap drogi, rozbrzmiewa w naszych sercach echo słów, jakimi pewnego dnia Jezus, skończywszy przemawiać do tłumów z łodzi Szymona, wezwał Apostoła, aby «wypłynął na głębię» na połów ryb: Duc in altum (Łk 5, 4). Piotr i jego pierwsi towarzysze zaufali słowu Chrystusa i zarzucili sieci. «Skoro to uczynili, zagarnęli (…) wielkie mnóstwo ryb» (Łk 5, 6)” – pisał św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim Novo Millennio Ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.