KALENDARZ WYDARZEŃ W 2019R.

1. Józefiada w DPS-e pod przewodnictwem Jurka Gołdy odbędzie się 24/03 (prawie wszystko z realizatorami mamy już uzgodnione)

2. Najbliższe śniadanie odbędzie się 16 maja.

3. Kolejna Msza Święta 9 czerwca (wcześniej w piątek 7/06 Dzień Skupienia)

4. Wrześniowa Msza Święta wypadnie 8/09

5. Kolejna 2 śniadania odbędą się 10/10 i 14/11

6. Ostatnia Msza Święta w tym roku wypadnie 8 grudnia.