Pomoc w dobrym dziele dla o. Dariusza Śmiałka

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Przedsiębiorcy i Pracodawcy, 

zwrócił się do nas z prośbą o. Dariusz Śmiałek – Franciszkanin, który po Mszy Św. 13 września 2020 r., wygłosił nam wykład pt. „Dbałość przedsiębiorcy o misyjny wymiar Kościoła”. 
Jest on obecnie w Ekwadorze, gdzie wraz z grupą swoich przyjaciół misjonarzy organizują pomoc dla ubogich dzieci, w postaci obiadów. 
Cena jednego obiadu to 1 USD. 
Jeśli ktoś chciałby wesprzeć to dzieło, podajemy numery rachunków bankowych o. Dariusza Śmiałka. 
Odbiorca: Dariusz Śmiałek 
Nr konta PLN: 64 1090 1492 0000 0001 1759 7165 
Nr konta EUR: 83 1090 1492 0000 0001 1513 0113 
Tytuł: Obiady dla dzieci w Ekwadorze 

W imieniu o. Dariusza serdecznie dziękujemy!