WIELKANOC 2022

Życzymy Wam oraz Waszym najbliższym, aby łaska Zmartwychwstania była również Waszym udziałem.
Niech wszystko, co tkwi jeszcze w ciemności zostanie ostatecznie opromienione Światłem Nowego Życia, które na Krzyżu wywalczył dla nas Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel.

ALLELUJA!