Przejdź do treści

WIELKANOC 2024

Szanowni Przedsiębiorcy i Pracodawcy!

W dzisiejszą WIELKĄ NOC śmierć ostatecznie zostanie pokonana przez Życie.

Życzymy Wam oraz Waszym najbliższym, aby łaska wiary w Zmartwychwstanie Pana Jezusa, otrzymana na Chrzcie Świętym, w tych najbliższych dniach się umocniła i była fundamentem wszelkiej działalności.

ALLELUJA!