Życzenia Świąteczne i Zaproszenie 2019

Szanowni Przedsiębiorcy i Pracodawcy

„A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM I ZAMIESZKAŁO WŚRÓD NAS”
(J 1, 14)
Niech ta Radosna Tajemnica naszej Wiary, o Wcieleniu Syna Bożego,
zachwyci nas na nowo!
Niech w ciągu zbliżającego się Nowego 2020 Roku, będzie punktem
odniesienia w życiu naszych Rodzin oraz przy realizacji przedsięwzięć
zawodowych!

Kolejne spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
i Pracodawców odbędzie się w niedzielę – 5 stycznia 2020 r.
w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie,
ul. Papieża Pawła VI 2.
Tradycyjnie rozpoczniemy o godz. 8:30 Mszą Świętą, po której
serdecznie zapraszamy na Spotkanie Opłatkowe do refektarza
seminaryjnego.
Nasze spotkanie uświetni występ Chóru „Słowiki 60 im. Jana
Szyrockiego”
Zaproszenie zostało skierowane do JE ks. bp Henryka Wejmana.

Spotkanie Opłatkowe zostanie przygotowane przez Kuchnię
Seminaryjną, na rzecz której prosimy o składanie dobrowolnych ofiar
podczas wydarzenia.

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Pracodawców